Aloft Taipei Beitou

4.1 

No. 1, Lane 300, Daye Road, Beitou District, Taipei, 11268, Taiwan   •  Weather:    •   Local Time:     •  Phone: +886 (2) 7701-1788  

4.1